Vrijwilliger worden

Groter of kleiner

Vrijwilliger worden

Wij zijn steeds op zoek naar vrijwilligers, zo zoeken we ...

  • Trainers voor G-voetbal, G-atletiek en G-badminton
  • vrijwilligers die interesse hebben om G-dans te ondersteunen bij Dance Inn vzw;
  • Chauffeurs rijbewijs B/C voor het wekelijks ophalen van G-sporters in de regio Pajottenland;
  • Medewerkers voor evenementen; 
  • Administratieve medewerkers;
  • Stagiairs.

Wat heeft GSPVzw te bieden aan haar vrijwilligers:

G-SPORT Pajottenland betaalt een vrijwilligersvergoeding (cfr vrijwilligerswetgeving) aan de vrijwilligers die dit wensen.

Alle vrijwilligers die op regelmatige basis vrijwilligerswerk verrichten worden automatisch aangesloten bij Parantee-Psylos vzw, via deze aansluiting zijn alle vrijwilligers verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), Lichamelijke ongevallen (LO) en Rechtsbijstand.

Elke vrijwilliger (bestuurder, trainers..) zal een overeenkomst ondertekenen waardoor de vzw aan haar informatieplicht voldoet.

Alle vrijwilligers en de aan hen uitbetaalde vergoedingen (forfaitair/kilometer) worden genotuleerd in een vrijwilligersregister dat door de penningmeester wordt opgevolgd.

Trainers/vrijwilligers van de vzw kunnen deelnemen aan vormingscursussen van de Vlaamse Trainers School (VTS) die gerelateerd zijn aan hun vrijwilligerswerk bij GSPvzw. Bij het behalen van het diploma wordt het bedrag van de cursus terugbetaald. Trainers/vrijwilligers zijn dan wel verplicht om minstens ook het seizoen na het behalen van het diploma bij de werking van de vzw betrokken te blijven.

Afspraken voor vrijwilligers zijn AC Pajottenland vzw en K.V. Kester-Gooik zijn te maken met de respectievelijke clubbesturen.