Over ons

Groter of kleiner

‘Met of zonder beperking. Het maakt niet uit als je maar SPORT!’

Ontstaansgeschiedenis

G-SPORT Pajottenland werd, na kort maar zeer intens werk, op 24 juni 2012 onder impuls van Patrick De Backer, Kathleen Van Nuffel, Tina Bogaert, Martine Declercq en Walter Tielemans boven de doopvont gehouden. Allen waren zij voorheen reeds actief binnen DAISvzw.

De uitvalsbasis voor de werking is de gemeente Gooik, meer bepaald het gemeentelijk sport- en voetbalcentrum Koornmolen.

Vanaf het seizoen 2020-2021 zullen alle sportactiviteiten georganiseerd worden door regulier clubwerkingen, een streefdoel van GSPvzw. Zo worden er samengewerkt met Atletiekclub Pajottenland vzw (G-atletiek 2016), Dance Inn vzw (G-dans 2012), K.V. Kester-Gooik (G-voetbal 2019) en met Smashing Pluimkes (G-badminton 2020). GSPvzw staat in voor het wekelijks vervoer, de administratieve en organisatorische opvolging van de deelname aan de nationale spelen van Special Olympics, de organisatie van de International Unified Futsal Christmas Cup en ondersteund de Gooikse clubs met een G-werking waar nodig.

Doelstellingen

  • Het aanbieden van sporttechnische trainingen op regelmatige tijdstippen (wekelijks).
  • Deelname aan diverse binnen- en buitenlandse tornooien.
  • Het organiseren van wedstrijden en/of tornooien in de aangeboden sporttakken.
  • Het organiseren van stages en/of sportkampen.
  • Waar mogelijk samenwerking opzetten met reguliere sportclubs.
  • Sporters met sportieve talenten een kans bieden in het reguliere circuit.
  • Bijdragen aan een positieve beeldvorming rond mensen met een beperking

Doelgroep

G-SPORT PAJOTTENLAND vzw heeft haar uitvalsbasis in Gooik maar wil in de regio Pajottenland personen met een verstandelijke beperking een aangepast sportaanbod bieden.

G-SPORT Pajottenland met de G van Gehandicaptensport!

Alle Vlaamse G-SPORT actoren: de handicapspecifieke sportfederaties, G-sport Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de sportfederaties en alle toeleiders gebruiken de grote letter ‘G’ als overkoepelende term voor alle handicapgroepen  (fysieke, visuele, verstandelijke, psychisch en auditief) maw ‘G-SPORT’ staat voor gehandicaptensport.
Ook de activiteiten binnen eenzelfde sporttak worden verzameld onder de grote letter ‘G’ bv. ‘G-tennis’, ‘G-basketbal’, ‘G-triatlon’,…

Logo GSPvzw

G-SPORT Pajottenland heeft gekozen voor een krachtig & herkenbaar logo, waarin zowel een illustratie als het woord GSP of G-SPORT Pajottenland in is verwerkt.

De illustratie is vloeiend, niet hoekig en stelt een tulp of vlam voor.
De TULP is het symbool voor faam en succes (afhankelijk van de kleur staat ze ook voor respect, enthousiasme, plezier,…).  De VLAM is het symbool voor eenheid en verbondenheid cfr. Olympische  vuur.

De tulp/vlam wordt gedragen 2 stevige & vloeiende fundamenten die de dragende kracht van G-SPORT Pajottenland vzw moeten voorstellen.

Structuur

Raad van bestuur

Voorzitter - Kathleen Van Nuffel
Secretaris - Tina Bogaert
Penningmeester - Martine Declercq
Bestuurder - Walter Tielemans
Bestuurder - Griet Vandenhouwe
Bestuurder - Patrick Desaeger

Ere-Voorzitter - Patrick De Backer