Vrijwilliger worden

Groter of kleiner

Vrijwilliger worden

G-SPORT Pajottenland is steeds op zoek naar vrijwilligers, zo zoeken we ...

  • Trainers voor G-voetbal en G-badminton, wie interesse heeft om G-atletiek en G-dans kunnen we doorverwijzen naar AC Pajottenland vzw of Dance Inn vzw;
  • Chauffeurs rijbewijs B/C voor het wekelijks ophalen van sporters in de regio Pajottenland;
  • Medewerkers voor evenementen; 
  • Administratieve medewerkers;
  • Stagiairs.

Wat hebben we te bieden aan onze vrijwilligers:

G-SPORT Pajottenland betaalt een vrijwilligersvergoeding (cfr vrijwilligerswetgeving) aan de vrijwilligers die dit wensen.

Alle vrijwilligers worden automatisch aangesloten bij Parantee-Psylos vzw, via deze aansluiting zijn alle vrijwilligers verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA), Lichamelijke ongevallen (LO) en Rechtsbijstand.

Elke vrijwilliger (bestuurder, trainers..) zal een overeenkomst ondertekenen waardoor de vzw aan haar informatieplicht voldoet.

Alle vrijwilligers en de aan hen uitbetaalde vergoedingen (forfaitair/kilometer) worden genotuleerd in een vrijwilligersregister dat door de penningmeester wordt opgevolgd.

Trainers/vrijwilligers van de vzw kunnen deelnemen aan vormingscursussen van de Vlaamse Trainers School (VTS) die gerelateerd zijn aan hun vrijwilligerswerk bij GSPvzw. Bij het behalen van het diploma wordt het bedrag van de cursus terugbetaald. Trainers/vrijwilligers zijn dan wel verplicht om minstens ook het seizoen na het behalen van het diploma bij de werking van de vzw betrokken te blijven.